Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Η Αποκέντρωση συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα της παραγγελίας σας ως αναγκαία δεδομένα για τον σκοπό της εκτέλεσης της παρούσας παραγγελίας. Τα δεδομένα αυτά η Αποκέντρωση θα τα διατηρήσει σε ασφαλές περιβάλλον για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση ή ακύρωση της παραγγελίας.